Psychoterapie

Mým cílem je vytvořit podpůrné a bezpečné prostředí, kde můžeme společně hledat příčiny Vašich potíží a porozumět naučeným vzorcům chování. Pokud jsou nefunkční, budeme hledat takové, které by nahradily ty stávající a sloužily Vám lépe. Mezi častá témata, se kterými se klienti na mě obrací, patří například:

  • stres
  • vyčerpání
  • vztahové potíže
  • tělesné symptomy
  • sebedůvěra
  • závislosti
  • úzkosti a jiné.

Nabízím pomoc v tíživých životních situacích, které už člověk nezvládá sám, ale stejně tak ve chvílích, kdy se chce zastavit, porozumět lépe sám sobě a hledat zdroje, které mu pomůžou na cestě ke spokojenosti. Při našich setkáních budeme propojovat Vaše myšlení, cítění a tělesné prožívání. Věřím, že když jsou tyto oblasti v rovnováze, člověk se naučí být k sobě laskavý a zvládat starosti zdravěji, odrazí se to na celém životě.

"Nabízím pomoc ve chvílích, kdy chce člověk zastavit, porozumět lépe sám sobě a najít zdroje, na cestě ke spokojenosti."

IMG_1523

"Nabízím pomoc ve chvílích, kdy chce člověk zastavit, porozumět lépe sám sobě a najít zdroje, na cestě ke spokojenosti."